3RRR Belastingadviseurs bv

info@3rrrbelastingadviseurs.nl 

Vrijgestelde beleggingsinstelling - VBI

Vanaf 1 augustus 2007 is het mogelijk om een zogenaamde vrijgestelde beleggingsinstelling op te richten. Voor ondernemers kan beleggen via een vrijgestelde beleggingsinstelling - VBI - fiscaal aantrekkelijk zijn. Wij hebben ervaring met het opzetten van een VBI.

Voorwaarden VBI

Om een VBI op te kunnen zetten moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Belastingheffing

Op het niveau van de VBI wordt geen belasting geheven over de beleggingsopbrengsten. Op het niveau van de aandeelhouder is 25% inkomstenbelasting verschuldigd in box 2 als beleggingsopbrengsten worden uitgekeerd. In jaren waarin geen of een te laag dividend wordt uitgekeerd, is de aandeelhouder 25% inkomstenbelasting verschuldigd over een fictief rendement van 5,39% (2017) over het vermogen dat de VBI waard is per begin van het jaar. Deze belasting mag verrekend worden met later te betalen inkomstenbelasting bij eventuele dividenduitkeringen, zodat dubbele belastingheffing wordt voorkomen.

Opzetten VBI aantrekkelijk

In box 3 wordt vermogen belast tegen een fictief rendement van 0,86% oplopend tot 1,62%. In box 2 geldt een heffing van 1,3475% over het vermogen in de VBI, zolang geen dividend wordt uitgekeerd. Over het werkelijk uitgekeerde rendement is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Beleggen in de VBI levert bij een rendement van 5,52% eenzelfde belastingdruk op als beleggen in box 3 voor een vermogen tussen de 125.000 en 1.000.000. Tot een netto rendement van 5,52% is beleggen via de  VBI aantrekkelijker dan in privé. Als het vermogen de 1.000.000 overstijgt, is het omslagpunt voor beleggen in de vbi zelfs 6,48%.

Opzetten VBI vanuit bestaande BV

Voor ondernemers met een BV met overtollige liquide middelen is het oprichten van een VBI niet meer interessant . Er zal zodra de status van vrijgestelde beleggingsinstelling wordt aangevraagd afgerekend moeten worden over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen en het fiscaal opgeofferde bedrag. Het Belastingplan 2017 waarin voorgaande geregeld is, is inmiddels aangenomen in de Tweede Kamer.

artikel VBI aantrekkelijk voor vermogende DGA

memorandum oprichten vbi uit de webshop

Wij informeren u graag over de mogelijkheden om een VBI op te zetten.

VBI - vrijgestelde beleggingsinstelling