3RRR Belastingadviseurs bv

info@3rrrbelastingadviseurs.nl 

onze fiscale diensten

Diensten

Graag willen wij u een paar van onze diensten onder uw aandacht brengen. Deze diensten hebben wij recentelijk ontwikkeld. Vanuit de praktijk hebben wij ervaren dat dit diensten zijn waar veel behoefte aan is. Wij hebben veel tijd in de ontwikkeling gestoken om u een compleet product te presenteren tegen een aantrekkelijke prijs.

Beoordelen testament onder nieuwe schenk- en erfbelasting

Per 1 januari 2010 is de nieuwe wet schenk- en erfbelasting in werking getreden. De tarieven van schenken en erven zijn verlaagd, de mogelijkheden om een bedrijf fiscaal vriendelijk over te dragen zijn vergroot. Er zijn echter ook een aantal maatregelen ingevoerd die tot een verhoging van de erfbelasting kunnen leiden. Daarom is het van belang om na te laten gaan of lopende schenkingsplannen nog optimaal zijn onder de nieuwe tarieven van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zal nagegaan moeten worden of uw testament nog wel optimaal de mogelijkheden benut van de nieuwe regelgeving. Wij hebben een scan ontwikkeld om na te gaan of uw testament nog wel optimaal is.

Integrale belastingplicht woningcorporatie VSO 2

Op 23 januari 2009 is de vaststellingsovereenkomst 2 belastingplicht woningcorporaties - VSO 2 - gepubliceerd. Deze vaststellingsovereenkomst moet zekerheid bieden over de behandeling van de integrale belastingplicht van woningcorporaties. Wij hebben een scan ontwikkeld om de aandachtspunten rondom de integrale belastingplicht voor uw corporatie snel in kaart te kunnen brengen.

Daarnaast kunnen wij de aangifte vennootschapsbelasting 2012 voor u verzorgen. Graag maken wij hiervoor een afspraak met u.

Scan aangifte vennootschapsbelasting

U als ondernemer wilt natuurlijk niet teveel belasting betalen. Recentelijk hebben wij een scan ontwikkeld waarmee wij voor u na kunnen gaan of u niet teveel belasting betaalt. Laat de aangifte vennootschapsbelasting 2012 van uw BV door ons controleren, voordat u die indient. Zo weet u zeker dat u niet teveel belasting betaalt.

Scan bedrijfsoverdracht

De komende jaren zullen een groot aantal ondernemers hun onderneming overdragen, binnen of buiten de familiekring. Een goede fiscale begeleiding bij de bedrijfsoverdracht is van belang. Om op die wijze, de bedrijfsoverdracht voor zowel de verkopende, als voor de kopende partij, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om de bedrijfsoverdracht vanuit fiscaal oogpunt zo optimaal mogelijk te laten verlopen hebben wij een product ontwikkeld. Hierbij verliezen wij natuurlijk niet uit het oog dat een bedrijfsoverdracht voor alle betrokkenen een grote impact kan hebben. Graag maken wij een afspraak met u om u nader te informeren over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van de bedrijfsoverdracht.

Wellicht heeft u op dit moment nog geen concrete verkoopplannen, maar wilt u uw onderneming binnen nu en een aantal jaren verkopen. Door daar nu reeds op te anticiperen is het mogelijk de verkoop op termijn fiscaal zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ook in die situatie kunnen wij u van dienst zijn.